“Grădiniţa, pas principal către şcoală”

Ideea de parteneriat educaţional între şcolari şi preşcolari; între învăţători şi educatori a luat naştere în scopul continuităţii activităţii de învăţare; a cunoaşterii copiilor la intrarea în şcoală (clasă pregătitoare).

Activităţile comune vizează îmbunătăţirea calităţii educaţiei, cunoaşterea reciprocă a elevilor şi a preşcolarilor, a pasiunilor, a capacităţii de gândire autonomă, însuşirea unor atitudini pozitive de colaborare şi susţinere a grupului. Cunoaşterea evoluţiei copiilor pe perioada şcolarităţii.

În cadrul parteneriatului elevii/preşcolarii vor participa la o serie de activităţi comune: lecţii, întreceri sportive, concursuri pe diferite teme, expoziţii, excursii, serbări, etc.