Istoric

Istoricul școlii noastre

Şcoala Gimnazială Nr. 3, ”Gheorghe Lazăr” situată pe strada Venus nr.1, a luat fiinţă în anul 2010, prin comasarea Şcolii Generale Nr. 3 cu Şcoala Generală Nr. 7, ca urmare a deciziei Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov.
Şcoala Generală Nr. 7 a fost înfiinţată în anul 1963 şi a funcţionat pe strada Venus nr.1 sub numele de Şcoala de Opt ani Nr. 7.

 

Situată într-o zonă centrală a cartierului ”Astra”, şcoala a avut chiar de la început un număr mare de elevi. În anul înfiinţării existau 37 de clase în care învăţau 1.437 de elevi. Personalul școlii era reprezentat de 26 de învățători, 19 profesori, 3 secretare, 7 îngrijitori şi un paznic. Personalul de conducere era format din 1 director (Chiriac Vasile) și 2 directori adjuncți.

Strategia adoptată de directorii care s-au aflat la conducerea acestei instituții a fost aceea de a atrage cât mai mulți elevi, numărul acestora ajungând la începutul anilor ’90 la aproape 2000, inclusiv în clase cu predare în limba germană. Numărul mare de elevi a impus desfășurarea cursurilor în trei schimburi.

Pe fondul crizei economice existente la nivel naţional, dar şi ca urmare a scăderii natalităţii după anul 2000, numărul elevilor a scăzut, ceea ce a determinat o schimbare de optică în atragerea educabililor. Perfecționarea continuă a cadrelor didactice, munca asiduă a acestora pentru îmbunătățirea performanțelor elevilor, au condus în final la reconfirmarea valorii acestei instituții în cadrul învăţământului braşovean.

 

Colaborarea foarte bună cu Primăria Municipiului Braşov, a condus la dezvoltarea bazei materiale și la punerea în practică a unui program de securizare a elevilor și a personalului școlii:
– curtea şcolii a fost împrejmuită și s-a implementat sistemul de control acces;
-în anul 2010 s-a amenajat o modernă sală de sport, dotată cu aparate şi materiale sportive necesare desfăşurării eficiente a orelor de educație fizică.

 

Performanțele elevilor obținute sub îndrumarea profesorilor sunt reflectate de premiile şi diplomele obţinute de-a lungul anilor la diverse concursuri şi olimpiade şcolare.

În anul 2006, Şcoala Generală Nr. 7 a obţinut locul I la concursul național ”Crează-ţi mediul”, iar în 2007, locul al II-lea la Concursul Naţional de Programe şi Proiecte Europene, desfăşurat la Târgu-Mureş.

 

Ne amintim cu drag de elevii care au onorat, prin rezultatele obţinute, această şcoală. Amintim doar câțiva dintre aceștia:
Pândaru Raluca şi Pândaru Andreea, cu locul I la etapa judeţeană a olimpiadei de matematică;

Dumitru Andrada, menţiune la etapa naţională a olimpiadei de limba română;

Hamza Andreea şi Almăşan Radu, olimpici la istorie.

Fosta Şcoală Generală Nr. 3 are o istorie mai lungă, câteva aspecte ale acesteia merită a fi consemnate. Școala a fost înființată în anul 1957, pe Şirul Gheorghe Dima, în actualul sediu al Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov. Din 1971, sediul şcolii a fost mutat în cartierul Astra, pe strada Minerva, nr. 11. La acea dată, şcoala avea 33 de clase, cu un efectiv total de 800 de elevi. În anii care au urmat, efectivul a crescut, ajungând la 1200 de elevi. Din 1972, cursurilor de zi li s-au adăugat cursuri serale pentru a veni în ajutorul celor care doreau să îşi completeze studiile, având în acelaşi timp şi un loc de muncă.

 

Munca şi dăruirea cadrelor didactice au fost răsplătite prin rezultatele notabile al elevilor la olimpiadele şi concursurile şcolare:

Proca Mihaela, locul I pe judeţ la matematică;

Prodan Mitică, locul I pe municipiu la matematică;

Radbîţă Viorel, locul I pe municipiu la chimie;

Enescu Mihai, locul I la fizică pe judeţ şi menţiune la faza pe ţară.

 

Școala Gimnazială Nr. 3 ”Gheorghe Lazăr”, se proiectează ca o instituție în care elevii și cadrele didactice sunt parteneri, angrenați în acțiunea de dezvoltare a școlii și a societății. Întregul corp profesoral a înțeles importanța activităților extrașcolare și extracurriculare în formarea viitorilor tineri cu aptitudini de lider.

Unii elevi se bucură de beneficiile programului prelungit Școala după școală. Pentru buna desfăşurare a programului a fost amenajată o sală de mese şi un dormitor. Prin toate activităţile desfăşurate s-a urmărit crearea unor condiţii optime pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ. Colectivul de cadre didactice, a cărui activitate se caracterizează prin profesionalism şi seriozitate, îi asigură pe elevi, dar şi pe părinţi că în cadrul şcolii noastre primează calitatea învăţării şi menţinerea disciplinei.